Oikokatu
Oikokatu

Oikokatu

Tampereen Etu-Petsamolaisen pientalon muutos- ja korjaustöiden suunnittelu. Merkittävin muutostyö on 2.kerroksen käyttöönotto.

Rakenteellisesti 2.kerroksen käyttöönotto on haastavaa. Yläpohjan eristäminen kantavien rakenteiden sisäpuolelle vie sisätilalta korkeutta ja vastaavasti yläpuolelle eristäminen muuttaa rakennuksen herkkiä mittasuhteita.